Globálne Pravidlá:

Tieto pravidlá platia na všetkých herných serveroch.

1.Je zakázané šírenie reklám.

2.Neurážať hráčov na serveroch.

3.Rešpektovať Adminov.

4.Zákaz vydávať sa za člena Admin tímu.

5.Je zakázané používať programi typu (ab,wh) či scripty ktoré vás zvýhodňujú nad ostatnými hráčmi.

6.Nezneuživať chyby máp, pluginov.

7.Je prísne zakázané zverejňovať akékolvek informácie o členoch AdminTímu.

8.Je zakázané akýmkolvek spôsobom obchádzať bany.

9.Na serveroch je povolené rozprávať len Slovensky, Česky a Anglicky.

10.Je zakázané spamovať.

11.Je zakázané zdržiavať hru.

12.Je prísne zakázané prejavovať akýkolvek rasizmus,nacizmus voči ostaným hráčom.

13. Je zakázané obchádzať bany!