JAILBREAK UPDATE #1

2. apríla, 2020 erdo

Na server bol pridaný nový mód umožňujúci vytvoriť si vlastný gang. Do svojho gangu môžete pozvať priateľov a tak isto si môžete za kredity vylepšovať možnosti, ktoré dajú členom gangu rôzne schopnosti ako je viac HP, vyššia rýchlosť, väčšia gravitácia či väčší knife damage. Stačí napísať do chatu príkaz !gang

Taktiež sa upravili VIP výhody a to konkrétne HP na začiatku kola z pôvodných 125HP na 105HP a pripočítavanie HP za kill a to z pôvodných +5HP za headshot na +3HP a z pôvodných +3HP za kill na +1HP.